Lugares del mundo

Waarom Jehova's geen verjaardag vieren?

Wat mag je niet als Jehova Getuige?

Er zijn nog veel andere regels waar een Getuige zich aan moet houden. Zo is het vieren van vrijwel alle feestdagen, inclusief verjaardagen, niet toegestaan; deze zouden hun oorsprong namelijk vinden in heidense gebruiken. Jehovah's Getuigen mogen ook geen bloedtransfusies accepteren.25 feb. 2020

Waarom mogen Jehova's geen bloed?

Jehovah's Getuigen wensen vanuit hun geloofsovertuiging in het algemeen niet te worden behandeld met bloedproducten zoals erytrocyten- en trombocytenconcentraten of plasma. Dit kan op gespannen voet staan met de opvattingen die de arts heeft over de behandeling van de patiënt.

Wat is JW Org?

Jehova's getuigen vormen een adventistische geloofsgemeenschap binnen het christendom met geloofspunten die op onderdelen van de meeste christelijke geloofsrichtingen afwijken. ... Jehova's getuigen beschouwen de Bijbel als foutloos en zij geloven dat wat er in de Bijbel staat echt gebeurd is en wetenschappelijk juist is.

Wat vieren Jehova niet?

Dan is de kans groot dat er Jehovah's Getuigen voor de deur staan. Nederland telt zo'n 30.000 Jehovah's Getuigen die geloven dat alleen zij het ware geloof verkondigen. Ze stemmen niet, vieren geen Kerstmis of verjaardagen, weigeren dienstplicht en bloedtransfusies.

Related questions

Related

Wat voor mensen zijn Jehova getuigen?

De Jehovah's Getuigen zijn een christelijke gemeenschap en geloven in God en de bijbel. ... De getuigen geloven dat Jezus de zoon van God is, maar niet dat Jezus zelf God is. Hij was het eerste schepsel van God en heeft daarna geholpen met de schepping.21 jul. 2017

Related

Hoe trouwen Jehova getuigen?

Bruiloften worden wel gevierd, omdat Jezus zelf ook deel nam aan zulke feesten. Jehova's getuigen trouwen in het gemeentehuis en daarna is er een huwelijkslezing in de koninkrijkzaal. Een koninkrijkzaal is een gewone ruimte met stoelen, en een verhoogde plek waar iemand een lezing kan houden.9 dec. 2015

Related

Hoe heet de kerk van Jehova?

Het kerkgenootschap heet officieel Jehovah's Getuigen; de leden daarvan noemen we Jehova's getuigen of Jehovagetuigen, dus zonder h en met een kleine g.20 apr. 2011

Related

Wat zit er in een zak bloed?

Bloed bestaat uit verschillende deeltjes: rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. Deze deeltjes zwemmen allemaal rond in een soort soep die we 'bloedplasma' noemen. Als je een bloedtransfusie krijgt, zit in het zakje bloed maar één van die deeltjes. Dat is het deeltje dat jij nodig hebt.

Related

Hoe wordt God ook wel genoemd?

In het jodendom spreekt men vaak van Jahweh, of Heer, in het christendom van Vader en in de islam heet God Allah. De bekendste monotheïstische geloven zijn het christendom, het jodendom en de islam.30 dec. 2021

Related

Wat is een bloedtransfusie?

Bij een bloedtransfusie krijg je bloed toegediend dat van iemand anders is: een bloeddonor. Bloed bestaat uit meerdere onderdelen: rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Meestal heb je maar een van de onderdelen nodig zoals rode bloedcellen of bloedplaatjes.

Related

Wat is een Jehovah?

JHWH of JHVH komt van de Hebreeuwse lettercombinatie יהוה Jod-Hee-Waw-Hee en is in de Hebreeuwse Bijbel de naam van God. ... Maar omdat het vaak als bijstelling wordt gebruikt, of zelfs als status constructus (wat niet met zekerheid kan worden gezegd) met elohim, kan het duiden op "het zijn" of de "IK BEN" van God.

Related

Hoe zijn de Jehovah Getuigen ontstaan?

De eerste predikanten van de Jehova's Getuigen

De geschiedenis van de Jehova's Getuigen begint rond 1830 binnen de Amerikaanse protestants-christelijke beweging van de adventisten. ... In de jaren 70 van de negentiende eeuw ontstond zo'n nieuwe denominatie rondom predikant en leraar Charlez Taze Russell.